Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($string, ...$args) in /var/www/cebli.dk/public_html/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 94
Om CEBLI – CEBLI

Hvad er CEBLI

Center for Bæredygtig Livsstil er et videnscenter og tænketank for hvordan vi kan leve mere bæredygtig liv.

Center for bæredygtig livsstil ønsker at bidrage til at definere hvad en bæredygtig livsstil indebærer og hvordan vi som samfund kan understøtte at danskerne opnår en mere bæredygtig livsstil. Dels som et led i den grønne omstilling, altså ift. klimabelastning og dels som et led i at højne trivsel.

Vores fremtidsvision

At en bæredygtig livsstil implementeres i alt fra bolig, mad, beklædning, alskens produkter og i måden vi lever på, hvor aktiviteter, som skaber engagement, trivsel og glæde opprioriteres.

 

Vi ønsker at

Center for bæredygtig livsstil (CEBLI) er et videnscenter og tænketank for hvordan vi kan leve mere bæredygtig liv. Formålet med Center for bæredygtig livsstil er, at vi ønsker at bidrage til at definere hvad en bæredygtig livsstil indebærer og hvordan vi som samfund kan understøtte at danskerne opnår en mere bæredygtig livsstil.

Vi ønsker at CEBLI skal formidle nyeste forskning og viden inden for bæredygtig livsstil. Derfor er målet at skrive artikler, som enten bearbejder forskningsresultater, videreformidler videnskabelige artikler, så de bliver forståelige eller på anden måde bearbejder og formidler viden. Essentielt er det at vores artikler er evidensbaseret.

Artiklerne kan bevæge sig fra noget praksisnært, som fx hvilken kost, der er mindst klimabelastende og hvordan vi skal prioritere vores kost. Artikler kan også indeholde mere filosofiske emner, såsom hvad det vil sige at leve bæredygtig. Endvidere kan de kommentere på overordnede emner fx offentlig transport, som en del af en bæredygtig livsstil.

Center for bæredygtig livsstil er ikke et magasin, hvor det kan forventes at der dagligt ligger nye artikler. Vi læner os mere mod CONCITO og Økologisk råd, hvor der er færre og mere gennemarbejde artikler. Artiklerne vil også have en længere holdbarhed, da de netop er baseret på videnskab og kan virke anvisende.

CEBLI vil:

  • Udarbejde egne undersøgelser
  • Indsamle og behandle forskning inden for området
  • Rådgive om hvorledes man kan bidrage til at fremme en mere bæredygtig livsstil
  • Informere borgere om hvilke tiltag de selv kan gøre for at højne deres livsstil i en mere bæredygtig retning
  • Afprøve den aktuelle viden i en løbende dialog med vores medlemmer og via vores online kommunikationsforum

 

Hvad kan CEBLI kan tilbyde

CEBLI – Center for bæredygtig livsstil er et videnscenter og tænketank for hvordan vi kan leve mere bæredygtig liv. CEBLI ønsker at  bidrage til at definere hvad en bæredygtig livsstil indebærer og hvordan vi som samfund kan understøtte at danskerne opnår en mere bæredygtig livsstil. Dels som et led i den grønne omstilling, altså ift. klimabelastning og dels som et led i at højne trivsel.

CEBLI består af en redaktion, som formidler evidensbaseret viden, som formidles igennem artikler, hvor viden gøres forståeligt. Den viden som bliver indsamlet vil også være afsæt for den rådgivning CEBLI vil kunne give privat personer, organisationer, virksomheder.

Igennem medlemmer af CEBLI og et online kommunikationsforum vil CEBLI også lave egne undersøgelser.

CEBLI kan derfor tilbyde:

  • Egne undersøgelser
  • Viden, der er understøttet af forskning
  • At den aktuelle viden bliver afprøvet i en løbende dialog med vores medlemmer og via vores online kommunikationsforum

Folkene bag CEBLI

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis dapibus”
Merete Y. S. Dalberg
Chefredaktør
"Nunc quis dolor sed arcu sodales varius. Quisque auctor at elit aliquam convallis. Mauris sodales”
Andi Bing
Formand – Co-founder
"Mauris sodales congue massa, vitae accumsan dolor efficitur in. Suspendisse volutpat, ipsum a aliquet"
Orla Hjort
Idé/design - Co-founder

Kontakt os

+45 61303832

Close Menu